Home

Het munthuis te Viminacium in de provincie Moesia Superior was in de beginperiode van de regering van Valerianus en Gallienus zeer belangrijk om het leger op de Balkan en omgeving van voldoende geld te voorzien. Het was naast de munt van Rome en Antiochia het enige munthuis dat rijks-Romeinse munten sloeg in de vorm van aurei en antoniniani. Kijk voor de geschiedenis van dit munthuis en het daar geslagen kleingeld op deze site.


VIMINACIUM 253-254


3e emissie uit Viminacium geslagen in de periode 253-254. Tekst: IMP VALERIANVS P AVG en IMP GALLIENVS P AVG. Deze emissie laat duidelijk propaganda zien voor de nieuw aangetreden keizers. De munten laten zien dat zij al weer in hun 2e regeringsjaar zaten en consul waren (TRP II en COS) en een langdurige regering voor ogen hadden die voorspoed zou brengen voor het rijk (AETERNITATI AVG, AETERNITAS AVG en TEMPORVM FELICITAS). Ook werd het leger bedankt voor hun steun en de overwinning op Aemilianus (CONCORDIA EXERCITI, CONCOR MIL(itvm) en CONCOR LEGG(ionem)). Dat er ook een financiële beloning is geweest wordt duidelijk gemaakt door het type met LIBERALITAS AVGG.

   
Göbl 798c Valerianus antoninianus.
PMTRPIICOSPP

Göbl 798q Gallienus antoninianus.
PMTRPIICOSPP

   
Göbl 799d Valerianus antoninianus.
AETERNITATI AVGG
Gallienus geen equivalent.
   
Valerianus geen equivalent.
Göbl 800i Gallienus aureus.
AETERNITAS AVGG
   
Göbl 801b Valerianus aureus.
AETERNIT AVGG
Göbl 801k Gallienus aureus.
AETERNIT AVGG
   
Valerianus geen equivalent. Göbl 801o Gallienus antoninianus.
AETERNIT AVGG
 
Göbl 802d Valerianus antoninianus.

Keerzijde: staande Concordia naar links, offerend bij altaartje met patera en cornucopia.

Tekst: CONCORDIAE EXERCITI
Gallienus geen equivalent.
   
Göbl 803b Valerianus aureus.
CONCOR EXERC
Gallienus geen equivalent.
 
Göbl 803d Valerianus antoninianus.

Keerzijde: staande Concordia naar links offerend met patera bij altaar. In haar armen een cornucopia.

Tekst: CONCOR EXERC
Göbl 803o Gallienus antoninianus.
CONCOR EXERC
 
Niet in Göbl Valerianus as (Göbl 803g).

Keerzijde: staande Concordia naar links offerend met patera bij altaar. In haar armen een cornucopia.

Tekst: CONCOR EXERC
Gallienus geen equivalent.
 
Göbl 804d Valerianus antoninianus.

Keerzijde: zittende Concordia met dubbele cornucopia en patera.

Tekst: CONCOR LEGG
Gallienus geen equivalent.
   
Valerianus geen equivalent.
Göbl 805o Gallienus antoninianus.
CONCORDIAE MILITVM
 
Göbl 806d Valerianus antoninianus.
CONCOR MIL
Göbl 806o Gallienus antoninianus.

Keerzijde: staande Concordia naar links met patera en cornucopia.

Tekst: CONCOR MIL
   
Göbl 807b Valerianus aureus.
FIDES MILITVM
Gallienus geen equivalent.
 
Göbl 807d Valerianus antoninianus.

Keerzijde: Staande Fides met hoofd naar rechts met labarum en legioensteken.

Tekst: FIDES MILITVM
Gallienus geen equivalent.
   
Göbl 808d Valerianus antoninianus.
FIDES MILIT
Gallienus geen equivalent.
 
Göbl 809d Valerianus antoninianus.
LIBERALITAS AVGG
Göbl 809o Gallienus antoninianus.

Keerzijde: staande Liberalitas naar links met tessera en cornucopia.

Tekst: LIBERALITAS AVGG
 
Göbl 810d Valerianus antoninianus.

Keerzijde: staande Felicitas met hoofd naar links. Zij heeft een caduceus en cornucopia vast.

Tekst: TEMPORVM FELICITAS
Göbl 810o Gallienus antoninianus.
TEMPORVM FELICITAS
   
Valerianus geen equivalent. Göbl 810v Gallienus as.
TEMPORVM FELICITAS
 
Göbl 811d Valerianus antoninianus.

Keerzijde: staande Virtus naar links met schild en speer, op haar uitgestrekte rechterhand een Victoria.

Tekst: VIRTVS AVGG
Gallienus geen equivalent.

VIMINACIUM 254-255


4e emissie uit Viminacium geslagen in de periode 254-255. Tekst: IMP VALERIANVS P AVG en IMP GALLIENVS P AVG. De emissie gaat voort met types die de boodschap brengen dat de vrede is terug gekeerd en het rijk onder de nieuwe keizers een goede en gelukkige tijd tegemoed gaat. Medio 255 staakte het munthuis van Viminacium de aanmunting van de met het lokale jaar gedateerde koperen sestertii met de afbeelding van Moesia. De laatste emissie uit het lokale jaar XVI (254/255) heeft voor Valerianus o.a. de tekst IMP VALERIANVS P AVG en voor Gallienus IMP GALLIENVS AVG. Waarschijnlijk is het personeel uit de werkplaats die deze aanmuntingen verzorgde toen verhuisd naar Keulen en is daar de muntslag eind 255 of mogelijk begin 256 aangevangen. Te Keulen heeft men de korte voorzijde tekst IMP ... AVG gebruikt ter onderscheiding van die uit Viminacium met IMP ... P AVG.

   
Göbl 812c Valerianus antoninianus.
PMTRPIIICOSPP
Gallienus geen equivalent.
   
Göbl 813c Valerianus antoninianus.
PMTRPVCOSIIIIPP
Gallienus geen equivalent.
   
Valerianus geen equivalent. Göbl 814n/q Gallienus antoninianus.
LAETIT TEMP
   
Göbl 815b Valerianus aureus.
PAX AVGG
Gallienus geen equivalent.
Göbl 815c/d Valerianus antoninianus.

Keerzijde: staande Pax naar links met scepter en staf.

Tekst: PAX AVGG
Göbl 815n/o/q Gallienus antoninianus.

Keerzijde: staande Pax naar links met scepter en staf.

Tekst: PAX AVGG
   
Valerianus geen equivalent. Göbl 816n Gallienus antoninianus.
PIET SAECVLI
   
Valerianus geen equivalent. Göbl 817n/q Gallienus antoninianus.
PIET SAECVLI
   
Göbl 818c/d Valerianus antoninianus.
PROVID AVGG
Göbl 818o/q Gallienus antoninianus.
PROVID AVGG
   
Valerianus geen equivalent. Göbl 819n Gallienus antoninianus.
PROVID AVGG
   
Valerianus geen equivalent. Göbl 820n/q Gallienus antoninianus.
PROVID AVGG
   
Göbl 821c/d Valerianus antoninianus.
PROVID AVGG
Göbl 821o/q Gallienus antoninianus.
PROVID AVGG
   
Göbl 822c/d Valerianus antoninianus.
SAECVLI FELICITAS
Göbl 822n/o Gallienus antoninianus.
SAECVLI FELICITAS
   
Göbl 823c Valerianus antoninianus.
SAECVLI FELICITAS
Göbl 823q Gallienus antoninianus.
SAECVLI FELICITAS
 
Göbl 824c/d Valerianus antoninianus.
SALVS AVGG
Göbl 824n/o/q Gallienus antoninianus.

Keerzijde: staande Salus naar links met staf en patera. Zij voedert een slang die omhoog kronkeld vanuit een altaartje.

Tekst: SALVS AVGG
Göbl 825c/d Valerianus antoninianus.

Keerzijde: staande Salus naar rechts met slang in de armen welke zij voedert uit een patera.

Tekst: SALVS AVGG
Göbl 825o/q Gallienus antoninianus.

Keerzijde: staande Salus naar rechts met slang in de armen welke zij voedert uit een patera.

Tekst: SALVS AVGG
   
Göbl 826c/d Valerianus antoninianus.
SALVS PVBLICA
Göbl 826o/q Gallienus antoninianus.
SALVS PVBLICA
   
Valerianus geen equivalent. Göbl 827m Gallienus aureus.
SPES PVBLICA
 
Göbl 827c/d Valerianus antoninianus.
SPES PVBLICA
Göbl 827o/q Gallienus antoninianus.

Keerzijde: staande Spes naar links met bloem op uitgestrekte rechterhand.

Tekst: SPES PVBLICA
 
Göbl 828c/d Valerianus antoninianus.
VIRTVS AVGG
Göbl 828n/q Gallienus antoninianus.
VIRTVS AVGG
   
Göbl 829c/d Valerianus antoninianus.
VIRTVS AVGG
Göbl 829q Gallienus antoninianus.
VIRTVS AVGG
 
Valerianus geen equivalent. Göbl 830r Gallienus antoninianus.

Keerzijde: staande Virtus naar links met omgekeerde lans en op de uitgestrekte rechterhand een globe.

Tekst: VIRTVS AVGG
   
Valerianus geen equivalent. Göbl 831q Gallienus antoninianus.
VIRTVS AVGG

MARINIANA


De met het lokale jaar XV en XVI gedateerde posthume sestertii op naam van Mariniana zijn geslagen in de periode 253-255. Waarschijnlijk zijn de posthume aurei, antoniniani en quinari op haar naam geslagen in de bovenstaande 3e of 4e emissie. Haar munten geslagen te Viminacium dragen de tekst: DIVAE MARINIANAE.

Göbl 849b Mariniana antoninianus.
CONSECRATIO
 
Göbl 850a Mariniana aureus.
CONSECRATIO
 
Göbl 850b Mariniana antoninianus.
CONSECRATIO
 
Göbl 850c Mariniana quinarius.
CONSECRATIO
 

VIMINACIUM 255-256


5e emissie uit Viminacium geslagen in de periode 255-256. Tekst: IMP VALERIANVS PIVS FEL AVG en IMP GALLIENVS PIVS FEL AVG. Deze 5e emissie is een voortzetting van de vorige met identieke boodschappen maar een andere titulatuur op de voorzijde. Te Keulen wijzigde men rond deze tijd de titulatuur voor Valerianus en Gallienus naar IMP ... PIVS AVG.

   
Valerianus geen equivalent. Göbl 832o Gallienus antoninianus.
PAX AVGG
   
Göbl 833e Valerianus antoninianus.
SALVS AVGG
Gallienus geen equivalent.
   
Göbl 834c Valerianus antoninianus.
SPES PVBLICA
Gallienus geen equivalent.

SALONINA


Vanaf waarschijnlijk de 4e of 5e emissie zijn te Viminacium ook munten geslagen op naam van Salonina. Haar munten geslagen te Viminacium dragen de tekst: CORN SALONINA AVG.

Göbl 851b Salonina antoninianus.
IVNO REGINA
 
Göbl 852a Salonina aureus.
IVNO REGINA
 
Göbl 852b Salonina antoninianus.
IVNO REGINA
 
Göbl 853b Salonina antoninianus.
PIETAS AVG
 
Göbl 854b Salonina antoninianus.
PVDICITIA AVG
 
Göbl 854d Salonina sestertius.
PVDICITIA AVG
 
Göbl 854e Salonina as.
PVDICITIA AVG
 
Göbl 855b Salonina antoninianus.
VENEREM GENETRICEM
 
Göbl 856a Salonina aureus.
VENERI GENETRICI
 
Göbl 856b Salonina antoninianus.
VENERI GENETRICI
 
Göbl 857b Salonina antoninianus.
VENERI GENETRICI
 
Göbl 858b Salonina antoninianus.
RENERI GENETRICI
 
Göbl 859a Salonina aureus.
VESTA
 
Göbl 859b Salonina antoninianus.
VESTA
 

VALERIANUS II


Vanaf waarschijnlijk de 4e of 5e emissie zijn te Viminacium ook munten geslagen op naam van Valerianus II. Zijn munten geslagen te Viminacium dragen de tekst: P LIC VALERIANVS CAES. Göbl neemt geen posthume munten op geslagen te Viminacium op naam van Valerianus II. Het munthuis moet rond de tijd van zijn overlijden reeds gesloten zijn geweest.

Göbl 860a/b Valerianus II antoninianus.
IOVI CRESCENTI
 

Göbl 861a/b Valerianus II antoninianus.
PIETAS AVGG

 
Göbl 862b Valerianus II antoninianus.
PIETAS AVGG
 
Göbl 863b Valerianus II antoninianus.
PIETAS AVGG
 
Göbl 864b Valerianus II antoninianus.
PIETAS AVGG
 

6e emissie uit Viminacium geslagen in de periode 256-257. Tekst: IMP VALERIANVS PF AVG en IMP GALLIENVS PF AVG. Ook deze 6e emissie is een voortzetting van de emissies 4 en 5 met identieke boodschappen maar wederom met een gewijzigde titulatuur op de voorzijde. Te Keulen werd de titulatuur rond deze tijd gewijzigd naar IMP ... P AVG waardoor nog steeds de munthuizen uit elkaar konden worden gehouden.

   
Göbl 835c/e Valerianus antoninianus.
PAX AVGG
Göbl 835n Gallienus antoninianus.
PAX AVGG
   
Göbl 836b/c Valerianus antoninianus.
SALVS AVGG
Göbl 836n/o Gallienus antoninianus.
SALVS AVGG
   
Göbl 837c Valerianus antoninianus.
SPES PVBLICA
Göbl 837n/o Gallienus antoninianus.
SPES PVBLICA
   
Göbl 838c/e Valerianus antoninianus.
VIRTVS AVGG
Göbl 838n Gallienus antoninianus.
VIRTVS AVGG


Home