Home

Te Antiochia moet, ondanks dat de stad en een groot deel van het oosten na de aanval en plundering door de Perzen in een deplorabele toestand verkeerde, ergens tussen september en december 253 de muntslag hervat zijn. De hier onder beschreven eerste emissie antoniniani sluit namelijk aan bij de laatste emissie van Gallus. Het portret is ook hier van een identieke groffe uitvoering en één type op naam van Valerianus uit deze emissie draagt op de keerzijde een datering: TRP II COS. Deze datering komt overeen met de periode september t/m 31 december 253. Deze gedateerde emissie heeft op de voorzijde de tekst IMP C P LIC VALERIANVS AVG. De antoniniani van deze eerste emissie zijn in het verleden wel aan Viminacium toegeschreven. Metcalf (1977) schrijft deze emissie in navolging van Carson toe aan een latere emissie. Zij stellen dat de emissie met de voorzijde tekst IMP C P LIC VALERIANVS PF AVG de eerste emissie moet zijn omdat deze geen equivalenten kent op naam van Gallienus en een uitgebreide voorzijde tekst meestal eerder in de regering voorkomt dan een korte tekst. Göbl was hier fel tegen omdat nergens een eerste emissie is begonnen met de toevoeging PF. Deze is voor Valerianus en Gallienus te Rome pas aantoonbaar sinds het jaar 255 en komt ook in Keulen nog voor rond 257/258. Naast de emissies van Antiochia moeten sinds ca. 254 ook munten zijn geslagen in een tweede munthuis (Emesa?). Deze wijken qua uitvoering duidelijk af van die geslagen te Antiochia. De munten uit dit munthuis en de mogelijke lokaties van deze munt worden besproken bij 'Valerianus en het oosten'.


ANTIOCHIA 253-254


1e emissie uit Antiochia geslagen in de periode 253-254. Tekst: IMP C P LIC VALERIANVS AVG en IMP C P LIC GALLIENVS AVG. Deze eerste emissie is geslagen nadat de Perzen terug getrokken waren naar hun eigen gebied en Valerianus in het oosten was aangekomen. Net als te Viminacium laten enkele type zien dat de nieuwe heersers al weer in hun 2e regeringsjaar zaten en consul waren (TRP II en COS) en een langdurige regering voor ogen hadden waarbij gelukkige tijden zouden terugkeren (AETERNITATI AVGG en FORTVNA REDVX). Om het zwaar getroffen oosten te laten zien dat alles weer goed zou komen werden enkele propaganda typen geslagen zoals DIANA LVCIFERA, de licht brengende Diana en PACATORI ORBIS met de afbeelding van Jupiter die de wereld weer vrede zou brengen. Met de tekst RESTITVT GENER HVMANI werden Valerianus en Gallienus voorgesteld als de herstellers en redders van de mensheid. De typen met VICTORIA AUGG zullen bedoeld zijn om hun overwinning op Aemilianus ook in het oosten bekend te maken en niet om de vlucht van de Perzen aan hen toe te schrijven.

 
Göbl 1557a Valerianus antoninianus.

Keerzijde: staande gesluierde keizer naar links offerend bij een altaartje.

Tekst: PMTRPIICOSPP

Göbl 1557d Gallienus antoninianus.
PMTRPIICOSPP

Göbl 1559a Valerianus antoninianus.

Keerzijde: gesluierde Saturnus naar rechts met sikkel.

Tekst: AETERNITATI AVGG
Göbl 1559d Gallienus antoninianus.

Keerzijde: gesluierde Saturnus naar rechts met sikkel.

Tekst: AETERNITATI AVGG
 
Göbl 1560a Valerianus antoninianus.

Keerzijde: Diana naar rechts met toorts.

Tekst: DIANA LVCIFERA
Göbl 1560d Gallienus antoninianus.
DIANA LVCIFERA
Göbl 1561a Valerianus antoninianus.

Keerzijde: staande Mercurius naar links met beurs en caduceus.

Tekst: FORTVNA REDVX
Göbl 1561d Gallienus antoninianus.

Keerzijde: staande Mercurius naar links met beurs en caduceus.

Tekst: FORTVNA REDVX
Göbl 1562a Valerianus antoninianus.

Keerzijde: zittende Jupiter naar links met scepter en patera. Aan zijn voeten een adelaar.

Tekst: PACATORI ORBIS
Göbl 1562d Gallienus antoninianus.

Keerzijde: zittende Jupiter naar links met scepter en patera. Aan zijn voeten een adelaar.

Tekst: PACATORI ORBIS
 
Göbl 1563a Valerianus antoninianus.
PIETATI AVGG
Göbl 1563d Gallienus antoninianus.

Keerzijde: Pietas met scepter naar links, steunend op een zuiltje.

Tekst: PIETATI AVGG
Göbl 1564a Valerianus antoninianus.

Keerzijde: keizer gaande naar rechts met opgeheven rechterarm en op uitgestrekte linkerhand een globe.

Tekst: RESTITVT GENER HVMANI
Göbl 1564d Gallienus antoninianus.

Keerzijde: keizer gaande naar rechts met opgeheven rechterarm en op uitgestrekte linkerhand een globe.

Tekst: RESTITVT GENER HVMANI
 
Göbl 1565a Valerianus antoninianus.
VICTORIA AVGG
Göbl 1565d Gallienus antoninianus.

Keerzijde: Victoria oprukkend naar links met palmtak en krans.

Tekst: VICTORIA AVGG
Göbl 1566a Valerianus antoninianus.

Keerzijde: staande Mars naar rechts met schild en speer.

Tekst: VICTORIAE AVGG
Göbl 1566d Gallienus antoninianus.

Keerzijde: staande Mars naar rechts met schild en speer.

Tekst: VICTORIAE AVGG

ANTIOCHIA Salonina


1e emissie uit Antiochia geslagen in de periode 253-254. Tekst: CORN SALONINA AVG

Göbl 1567g (var.) Salonina antoninianus.

Keerzijde: zittende Concordia naar links met patera en enkele cornucopia. Dit is een variant op Göbl 1567g waar Concordia is afgebeeld met een dubbele cornucopia.

Tekst: CONCORDIA AVGG

ANTIOCHIA 254-255


2e emissie uit Antiochia geslagen in de periode 254-255. Tekst: IMP C P LIC VALERIANVS AVG en IMP C P LIC GALLIENVS AVG. Deze tweede emissie sluit aan bij de eerste en heeft nog steeds de wat groffe portretten met het grote starende oog.

   
Göbl 1568a Valerianus antoninianus.
AETERNITATI AVGG

Gallienus geen equivalent.

Göbl 1569a Valerianus antoninianus.

Keerzijde: Diana lucifera lopend naar rechts met toorts.

Tekst: FELICITAS SAECVLI
Göbl 1569d Gallienus antoninianus.

Keerzijde: Diana lucifera lopend naar rechts met toorts.

Tekst: FELICITAS SAECVLI
   
Göbl 1570a Valerianus antoninianus.
LAETITIA AVGG
Göbl 1570d Gallienus antoninianus.
LAETITIA AVGG
   
Göbl 1571a Valerianus antoninianus.
ROMAE AETERNAE
Göbl 1571d Gallienus antoninianus.
ROMAE AETERNAE
   
Göbl 1572a Valerianus antoninianus.
SALVS AVGG

Gallienus geen equivalent.

   
Göbl 1573a Valerianus antoninianus.
VENVS VICTRIX
Göbl 1573d Gallienus antoninianus.
VENVS VICTRIX
   
Göbl 1574a Valerianus antoninianus.
VICTORIA AVGG
Göbl 1574d Gallienus antoninianus.
VICTORIA AVGG
   
Göbl 1575a Valerianus antoninianus.
VIRTVS AVGG
Göbl 1575d Gallienus antoninianus.
VIRTVS AVGG

ANTIOCHIA Salonina


2e emissie uit Antiochia geslagen in de periode 254-255. Tekst: SALONINA AVG

  Göbl 1576h Salonina antoninianus.
CONCORDIA AVGG

ANTIOCHIA 255-257


3e emissie uit Antiochia geslagen in de periode 255-257. Tekst: IMP C P LIC VALERIANVS PF AVG en IMP C P LIC GALLIENVS PF AVG. Deze derde emissie heeft een wat ander portret van Valerianus, de toevoeging PF van PIVS FELIX in de voorzijde tekst en heeft geen equivalenten voor Gallienus. Hierdoor wordt soms gesteld dat dit de eerste emissie moet zijn geweest (Carson, Metcalf). Het is echter aantoonbaar dat overal eerst typen zijn geslagen zonder de toevoeging PF en pas later met deze toevoeging (Göbl).

 
Göbl 1577b Valerianus antoninianus.

Keerzijde: staande Sol naar links met opgeheven rechterarm en op de uitgestrekte linkerhand een globe.

Tekst: AETERNITATI AVGG

Gallienus geen equivalent.

 
Göbl 1578b Valerianus antoninianus.

Keerzijde: staande Felicitas naar links met caduceus en cornucopia.

Tekst: FELICITAS AVGG

Gallienus geen equivalent.

 
Göbl 1579b Valerianus antoninianus.

Keerzijde: staande Laetitia naar links met krans en scheepsroer.

Tekst: LAETITIA AVGG

Gallienus geen equivalent.

 
Göbl 1580b Valerianus antoninianus.

Keerzijde: Roma zittend naar links op een schild. In haar handen een speer en palladium.

Tekst: ROMAE AETERNAE

Gallienus geen equivalent.

   
Göbl 1581b Valerianus antoninianus.
SALVS AVGG

Gallienus geen equivalent.

   
Göbl 1582b Valerianus antoninianus.
VENVS VICTRIX

Gallienus geen equivalent.

   
Göbl 1583b Valerianus antoninianus.
VICTORIA AVGG

Gallienus geen equivalent.

 
Göbl 1584b Valerianus antoninianus.

Keerzijde: staande Mars naar links met schild en speer.

Tekst: VIRTVS AVGG

Gallienus geen equivalent.

ANTIOCHIA Salonina


3e emissie uit Antiochia geslagen in de periode 255-257. Tekst: SALONINA AVG

  Göbl 1582h Salonina antoninianus.
VENVS VICTRIX
Göbl 1585h Salonina antoninianus.

Keerzijde: staande Iuno naar links met scepter en patera.

Tekst: IVNO REGINA


Home