Inhoud

Gallus en de Perzen

Het aantreden van
Valerianus en Gallienus

-Viminacium
emissie 1 en 2
Valerianus en Gallienus
(253-256)

-Viminacium
emissie 3 t/m 5


-Rome
emissie 1 en 2


-Antiochia
emissie 1 t/m 3
-Emesa(?)
emissie 1
Valerianus en het oosten (256-260)
-Antiochia
emissie 4 t/m 7
-Emesa(?)
emissie 2 en 3
-Onbekende munt
officina 1 en 2
Gallienus (256-260)
-Keulen
emissie 1 t/m 7
-Viminacium
emissie 6 en 7
-Rome
De usurpatie van Postumus en de Macriani (260-262)

Gallienus (262-268)MUNTENVINDER
(Testfase)
Overige websites

Viminacium
Introductie

Over de keizers Valerianus en Gallienus is veel geschreven en gespeculeerd alsmede over hun familieleden. Eind 19e, begin 20e eeuw hebben veel auteurs zelfstandig en in o.a. de Engelse Numismatic Chronicle en het Oostenrijkse Numismatische Zeitschrift artikelen gepubliceerd. Bekende namen zijn bijvoorbeeld Voetter, Alföldi, von Salet, Oman, Metcalf, Mattingly, von Kolb, Rostovtzeff, Bellinger, Göbl etc.

Deze artikelen behandelen diverse vraagstukken zoals wanneer Valerianus en Gallienus nu precies keizer werden, hoeveel zonen had Gallienus nu precies, wanneer werd Valerianus gevangen genomen, waar en wanneer zijn de diverse munten geslagen en ter gelegenheid waarvan? Deze pioniers hadden niet alle bronnen tot hun beschikking die wij tegenwoordig wel hebben. In de loop van de vorige eeuw zijn nieuwe historische gegevens bekend geworden in de vorm van inscripties en papyri en nieuwe inzichten verkregen door bestudering van muntvondsten en de munten die op naam van beide heersers en hun familieleden zijn geslagen. Zoals het er nu naar uit ziet kan aan de hand van de oude en nieuwe gegevens het op deze website gegeven overzicht worden samengesteld.
De munten en tabellen die op deze site zijn opgenomen zijn voorzien van RIC en/of Göbl nummers. Hierbij is Göbl veel uitgebreider en correcter dan de RIC maar toch is hier en daar afgeweken van Göbl. Zijn emissie indeling is niet altijd aangehouden maar hier en daar verder opgesplitst. Verder ben ik het persoonlijk niet altijd eens met de conclusies van Göbl en heb in die gevallen dan ook mijn eigen conclusies en interpretaties aangehouden.